Farský kostol sv. Jána apoštola a evanjelistu:

      V nedeľu a vo sviatok (ak je dňom pracovného voľna):
            8.00, 10.30, 18.00 - sv. omše
            17.30 - Vešpery, alebo iná pobožnosť

      Všedné dni:
            7.00, 18.00 - sv. omše

      V sviatok cez pracovný deň:
            8.00, 18.00 - sv. omše

      Nemocničná kaplnka Panny Márie Matky Jednoty:
            9.15 - sv. omša každú nedeľu a sviatok

      Kostol sv. Cyrila a Metóda Slovinky:
            9.15 - sv. omša v nedeľu
            16.15 - sv. omša v piatok, alebo iný deň

            Príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je pred každou sv. omšou.

            Návšteva chorých je pravidelne každý prvý piatok, pred Veľkou nocou a Vianocami.
            V nemocnici je návšteva chorých každú nedeľu a tiež kedykoľvek na požiadanie.

            Sobášne náuky, náuky pred krstom, pred prvým sv. prijímaním, alebo birmovkou sú po dohode s farským úradom.
Powered by Matúš Paulovič - všetky práva vyhradené   Kontakt na Správcov