Bohoslužby

Farský kostol sv. Jána apoštola a evanjelistu:
V nedeľu a vo sviatok (ak je dňom pracovného voľna):
8.00, 10.30, 18.00 - sv. omše
17.30 - Vešpery, alebo iná pobožnosť

Všedné dni:
7.00, 18.00 - sv. omše

V sviatok cez pracovný deň:
8.00, 18.00 - sv. omše

Nemocničná kaplnka Panny Márie Matky Jednoty:
9.15 - sv. omša každú nedeľu a sviatok

Kostol sv. Cyrila a Metóda Slovinky:
9.15 - sv. omša v nedeľu
16.15 - sv. omša v piatok, alebo iný deň

Príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je pred každou sv. omšou.

Návšteva chorých je pravidelne každý prvý piatok, pred Veľkou nocou a Vianocami.
V nemocnici je návšteva chorých každú nedeľu a tiež kedykoľvek na požiadanie.

Sobášne náuky, náuky pred krstom, pred prvým sv. prijímaním, alebo birmovkou sú po dohode s farským úradom.