Posviacka krýpt po rekonštrukcii, Krompachy 2.11.2018 - NOVINKA

Sviatosť birmovania, Krompachy 8.9.2018 - NOVINKA

Iniciatíva "Milión detí sa modlí ruženec", Krompachy 18.10.2018

Misijná nedeľa, tvorba um. drotára M. Jankoviča, 22.10.2018

Odpustová slávnosť, posvätenie obrazu Rožňavskej Panny Márie, Krompachy 23.9.2018

Odpustová slávnosť, prvé výročie posviacky kostola, posviacka kríža, Slovinky 12.8.2018

Odpustová slávnost sv. Cyrila a Metoda, Slovinky 5.7.2018

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, Krompachy 31.5.2018

Slávnostná sv. omša, spomienka na patróna hasičov sv. Floriána, posvätenie hasičskej techniky, Krompachy 6.5.2018

Korunka k Božiemu milosrdenstvu, Nedeľa Božieho milosrdenstva, Krompachy 8.4.2018

Adorácia pri Božom hrobe 2018

Veľký piatok - krížová cesta, Krompachy 30.3.2018

Zelený štvrtok, Krompachy 29.3.2018

Krížová cesta policajtov, hasičov a záchranárov pod vedením Jozefa Palubu, vikára Ordinariátu OS a OZ SR pre rezort MV SR, 16.3.2018

Krížová cesta s Hankou Servickou, Krompachy 11.3.2018

Detská hraná Krížová cesta, Krompachy 9.3.2018

Výstup ku krížu na Plejsoch v rámci Národného týždňa manželstva na Slovensku, 17.2.2018

Jasličková pobožnosť, Krompachy 25.12.2017

Šprincove Krompachy - 14. ročník, súťaž v prednese poézie a prózy, Krompachy 28.11.2017

Zasvätenie Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, Rožňava 14.10.2017

Odovzdanie a posvätenie daru rod. Vaščákovej pre kostol sv. Cyrila a sv. Metoda - organové varhany, Slovinky 8.10.2017

Koncert Hanky Servickej, Krompachy 24.9.2017

Slávnosť posvätenia chrámu, hl. celebrant páter Vladimír Peklanský SAC, delegát provinciála, rektor Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch, Krompachy 24.9.2017

Koncert Štátnej filharmónie Košice, Krompachy 23.9.2017

Privítanie sochy Fatimskej P. Márie, Krompachy 9.9.2017

Posviacka nového kostola sv. Cyrila a sv. Metoda v Slovinkách, 13.8.2017

Slávnostné privítanie nového pána kaplána v našej farnosti, novokňaza Ondreja Michaleca, Krompachy 2.7.2017

Ďakovná sv. omša z príležitosti živ. jubilea 60. rokov duchovného otca J. Palušáka, Krompachy 25.6.2017

Božie telo, Krompachy 15.6.2017

Prvé sväté prijímanie, Krompachy 28.5.2017

Diakonská a kňazská vysviacka, Rožňava 10.6.2017

Boží hrob 2017, Slovinky, Krompachy

Zelený štvrtok, Krompachy 13.4.2017

Krížová cesta predstaviteľov mesta a zamestnancov mestského úradu s piesňami A. Servickej, Krompachy 2.4.2017

Krížová cesta žiakov špeciálnej školy, Krompachy 26.3.2017

Krížová cesta policajta, hasiča, záchranára pod vedením - páter Pavol Benedik OSA, strážca apoštolských posvätných vecí z Vatikánu, Krompachy 17.3.2017

Stretnutie mládeže Spišského a Jasovsko – Turnianského dekanátu, Krompachy 11.2.2017

Odpustová sv. omša, sviatok sv. Jána apoštola a evanjelistu, Krompachy 27.12.2016

Zažínanie 4. sviece na adventnom venci, Krompachy 17.12.2016

Zažínanie 3. sviece na adventnom venci, Krompachy 10.12.2016

Príchod sv. Mikuláša, posvätenie a rozsvietenie vianočného stromčeka, Krompachy 5.12.2016

Pobožnosť pri soche sv. Barbory, patrónky baníkov, Krompachy 4.12.2016

Zažínanie 2. sviece na adventnom venci, Krompachy 3.12.2016

Šprincove Krompachy - 13. ročník, súťaž v prednese poézie a prózy, Krompachy 29.11.2016

Posvätenie a zažínanie prvého mestského adventného venca, Krompachy 26.11.2016

Zatváranie svätej brány vo farnosti Krompachy, 13.11.2016

Diecézna púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch, 19.10.2016

Slávnosť posvätenia chrámu, hl. celebrant HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD., Teologický inštitút TF KU v Sp. Podhradí, Krompachy 25.9.2016

Odpustová slávnost sv. Cyrila a Metoda, Slovinky 5.7.2016

Privítanie nového p. kaplána, prijatie pútnikov Poľov - Levoča, Krompachy 1.7.2016

Božie telo, Krompachy 29.5.2016

Prvé sväté prijímanie, Krompachy 22.5.2016

Nedeľa Božieho milosrdenstva, Krompachy 3.4.2016

Veľkonočná nedeľa, sv. omša v novom kostole sv. Cyrila a Metoda Slovinky, 27.3.2016

Adorácia pri Božom hrobe 2016

Veľký piatok - krížová cesta rodín, Krompachy 25.3.2016

Zelený štvrtok, Krompachy 24.3.2016

Jubileum rodiny, Krompachy 27.12.2015

Detská vianočná sv. omša, Krompachy 24.12.2015

Pobožnosť pri soche sv. Barbory, patrónky baníkov, Krompachy 4.12.2015

Lliterarna súťaž „Šprincové Krompachy“, Krompachy 1.12.2015

Výročná sv. omša za zosnulého kňaza vdp. Milana Fečkeho, Krompachy 3.11.2015

Rozlúčková sv. omša s pátrom Mariánom Hovancom, Krompachy 1.11.2015

Slávnosť posvätenia chrámu, hl. celebrant fr. Irenej Fintor OP, Prior dominikánskeho konventu v Košiciach, Krompachy 20.9.2015

Krížová cesta, 15.9.2015

Púť ku kaplnke Škapuliarskej P. Márie, Krompachy - Šejby, 19.7.2015

Prijatie pútnikov Poľov - Levoča, Krompachy 3.7.2015

20 rokov kňazstva pátra Mariána Hovanca, Krompachy 28.6.2015

Aktuálny stav výstavby kostola, Slovinky 9.6.2015

Božie telo, Krompachy 7.6.2015

Prvé sv. prijímanie, Krompachy 31.5.2015

Biblická olympiáda - diecézne kolo, Rožňava 16.4.2015

Nedeľa Božieho milosrdenstva, Krompachy 12.4.2015

Zelený štvrtok, Krompachy 2.4.2015

Sviatok sv. Jána apoštola a evanjelistu, patróna kostola a farnosti; odpustová sv. omša, posvätenie vína, Krompachy 27.12.2014

Vystúpenie koledníkov Dobrej noviny, 26.12.2014

Detská vianočná sv. omša, Krompachy 24.12.2014

Adventný koncert Základnej umeleckej školy Krompachy, Krompachy 14.12.2014

Poďakovanie za udelenie duchovného spojenia Katedrály Nanebovzatia P. Márie v Rožňave s Pápežskou Liberiánskou bazilikou v Ríme

Pobožnost pri soche sv. Barbory, patrónky baníkov, Krompachy 4.12.2014

100 r. od nar. M. Šprinca - XI. roč. literárnej sútaže pre žiakov a študentov „Šprincové Krompachy“, Krompachy 2.12.2014

100 r. od nar. M. Šprinca - kladenie venca k pamätnej tabuli, návšteva pamätnej izby, slávnostná akadémia, Krompachy 1.12.2014

100 r. od nar. M. Šprinca - slávnostná sv. omša za neb. M. Šprinca, koncert spevokolu Cantica Christiana, Krompachy 30.11.2014

Pohreb Vdp. Milana Fečkeho, Krompachy 6.11.2014

Privítanie nového p. kaplána Mariána Slavomíra Hovanca, 3.11.2014

Spomíname na Vdp. M. Fečkeho; + 3.11.2014, v 60. roku svojho života a 37. roku kňazstva, pôsobil v Divíne, Brezničke, Smolníku, Hrhove, Rožňave

Sv. omša sprevádzaná speváčkou Tatianu Rubinskou a Nikolajom Polubojarovom, absolventmi Ruskej hud. akadémie Čajkovského, 26.10.2014

Odpustová slávnosť, Krompachy 21.9.2014

Hudobno-poetický koncert "Kráľovná nebies", učinkujúci: J. Babjak, M. Dudík, I. Bázlik, V. Dobrík; Krompachy 20.9.2014

Pobožnost a sv. omša pri kaplnke Škapuliarskej P. Márie, Krompachy - Šejby, 20.7.2014

Prijatie pútnikov Poľov - Levoča, Krompachy 4-5.7.2014

Rozlúčkvá sv. omša s kaplánom Jozefom Pirom, Krompachy 29.6.2014

Požehnanie kaplnky sv. Huberta, patróna poľovníkov; Slovinky 26.6.2014

Božie telo, Krompachy 22.6.2014

Deň rodiny, Krompachy 25.5.2014

Prvé. sv. prijímanie, Krompachy 25.5.2014

Hodina Božieho milosrdestva, Krompachy 27.4.2014

Veľkonočná nedeľa - sv. omša, procesia; Krompachy 20.4.2014

Biela sobota - poklona, obrady, požehnanie jedál; Krompachy 19.4.2014

Velký piatok - krížová cesta na kalváriu, obrady; Krompachy 18.4.2014

Zelený štvrtok, Krompachy 17.4.2014

Kvetná nedeľa, sv. omša, krížová cesta,Krompachy 13.4.2014

Kňazské rekolekcie, Krompachy 26.3.2014

Ekumenické modlitbové stretnutie v rím.-kat. farskom kostole sv. Jána apoštola a evanjelistu, Krompachy 9.3.2014

Otvorenie Roka Sedembolestnej Panny Márie, Krompachy 9.2.2014

Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu; posvätenie vína, Krompachy 27.12.2013

Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka; požehnanie koledníkov Dobrej noviny, 26.12.2013

Polnočná sv. omša,Krompachy 24.12.2013

Detská vianočná sv. omša,Krompachy 24.12.2013

Adventný koncert ZUŠ, Krompachy 15.12.2013

Príchod sv. Mikuláša do Farského kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu, Krompachy 6.12.2013

Pobožnosť pri soche sv. Barbory, patrónky baníkov, Krompachy 4.12.2013

Prvá adventná nedela, Krompachy 1.12.2013

Šprincove Krompachy - prednes poézie a prózy, Krompachy 28.11.2013

Sviatosť birmovania, 28.9.2013 Krompachy

Krížová cesta, Krompachy 15.9.2013

Pobožnost - kaplnka Škapuliarskej Panny Márie, Krompachy - Šejby 18.8.2013

Slávnosť Cyrila a Metoda, prijatie relikvií blahosl. J. Pavla II., pútnici na Levočskú horu z Polova, Krompachy 5.7.2013

Preberanie relikvií blahosl. J.Pavla II. na arcibiskupskom úrade v Krakowe, 10.6.2013

Procesia a oltáriky na slávnost Božieho Tela, Krompachy 2.6.2013

Biblická olympiáda - diecézne kolo, Rožnava 19.4.2013

Nedela Božieho Milosrdenstva, Krompachy 7.4.2013

Krížová cesta matiek, Krompachy 10.3.2013

Relikvie sv. Cyrila v Krompachoch - 13.8.2012

Mladý misionár - Kto zabil Pána? Krompachy 30.3.2012

Odpustova slávnost sv. Jána apoštola a evanjelistu 27.12.2012

Sv. omša na Šejboch, Krompachy 22.7.2012

Odpustová slávnost sv. Cyrila a Metóda, Slovinky 2012

30. výr. kňazskej vysviacky duchovného otca Jozefa, Krompachy 12.6.2012

30. výr. kňazskej vysviacky a oslava živ. jubilea 55. rokov duchovného otca Jozefa, Krompachy 2012

Procesia a oltáriky na slávnost Božieho Tela, Krompachy 2012

Prvé sväté prijímanie 2012

Veľkonočná nedeľa, Krompachy - 9.4.2012

Velkonocná vigília, Krompachy - 7.4.2012

Obrady Velkého piatku, Krompachy - 6.4.2012

Krížová cesta na kalváriu vo Velký piatok, Krompachy - 6.4.2012

Zelený štvrtok, ustanovenie sviatosti Eucharistie a kňazstva, Krompachy - 5.4.2012

Odpustová slávnost Sv. Jána apoštola spojená s požehnaním vína, Krompachy - 27.12.2011

Oslava Sv. Štefana s prijatím novonarodeného do farského spoločenstva, Krompachy 26.12.2011

Deň narodenia Pána, Krompachy 25.12.2011

Sv. omša pre deti slávená na Štedrý den o 16.00, Krompachy - 24.12.2011

Mikuláš so sprievodom medzi našími najmenšími a jeho prichod do kostola, Krompachy 6.12.2011

Šprincové Krompachy, sútaž v prednese poézie a prózy, Krompachy - 29.11.2011

Rekonštrukcia kaplánky po odchode kaplána - September 2011

Krížová cesta na sviatok Povýšenia svätého kríža, Krompachy 15.9.2011

Posvätenie novej kaplnky v nemocnici, Krompachy, september 2011

Miništránsky futbalový turnaj v Margecanoch 28.8.2011

Odpustová slávnost sv. Cyrila a Metoda 5.7.2011, Slovinky

Sv. omša s udelením novoknazského požehnania Mgr. Pavlom Krokusom, Krompachy 29.6.2011

Procesia a oltáriky na slávnost Božieho Tela, Krompachy 26.6.2011

Odpustová slávnost Škapuliarskej Panny Márie na Šejboch, Krompachy 17.6.2011

Farský kostol po vymalovaní 2011

Generálna oprava kancelárie farského úradu 2011

25. výročie smrti M. Šprinca, Krompachy 31.5.2011

Nedela Božieho Milosrdenstva, Krompachy 1.5.2011

Krížová cesta na Kalváriu - Velký piatok, Krompachy 22.4.2011

Ekumenické stretnutie 6.3.2011

Slávnost posvätenia farského chrámu, Krompachy - September 2010

Uvedenie nášho pána farára do úradu, September 2010

Prvé sv. prijímanie, 23. 5. 2010, Božie Telo 2010

Oslava Milácika Pána, nášho patróna 27. 12. 2009

Odpust 20.9.2009

Požehnanie novej krompašskej Kalvárie a kríža pri SAD 13.- 14.9.2009

Prvé sväté prijímanie, Krompachy 24.5.2009

Misie 28.2.- 8.3.2009

Odpustová slávnost 21.9. 2008

Pút do Mariazellu a Melku 8.-9.8.2008

Primicná sv. omša PaedDr. Mariána Felediho, Krompachy 22.6.2008

Kňazská vysviacka Mariána Felediho, Krompachy 21.6.2008

Slávnost udelovania sviatosti birmovania 1.6.2008

Slávnost Najsv. Tela a Krvi Krista Pána 22.5.2008

Prvé sväté prijímanie, 18.- 19.5.2008

Pút do Polska, 18.-19.4.2008

Biblická olympiáda, dekanátne kolo, 27.3.2008

Sv. omša na Velkonočnú nedeľu, Slovinky 23.3.2008

Sv. omša na Velkonocnú nedelu, Krompachy 23.3.2008

Obrady Vigílie slávnosti Zmrtvychvstania, 22.3.2008

Boží hrob v Krompachoch a na Slovinkách 22.3.2008

Požehnanie ratolestí a pašie na Kvetnú nedeľu 16.3.2008

Krížová cesta 5.pôstna nedeľa, 9.3.2008

Ekumenický deň modlitieb v evanjelickom chráme, Krompachy 7.3.2008

Diakonská vysviacka Mariána Felediho, Rožnava 27.12.2007

Ministériá a kandidatúra Mariána Felediho

Primičná sv. omša Mariána Tomašova, Krompachy 24.6.2007

Kňazská vysviacka Mariána Tomašova, Rožňava 23.6.2007

Diakonská vysviacka rodáka Mariána Tomašova, Rožňava 23.6.2006


Powered by Matúš Paulovič - všetky práva vyhradené   Kontakt na Správcov