Nemocničná kaplnka Panny Márie Matky Jednoty:
      9.15 - sv. omša každú nedeľu a sviatok

      V nemocnici je návšteva chorých každú nedeľu a tiež kedykoľvek na požiadanie buď osobne alebo telefonicky na farskom úrade.

Powered by