DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Najbližšia svätá omša vo farskom kostole sv. Jána apoštola a evanjelistu je dnes o 18:00 ( nemusí platiť pre sviatočné dni a výnimočné situácie ).
  03.05.2021 - pridaný nový farský oznam
  02.05.2021 - pridaný nový farský oznam
  02.05.2021 - pridaný nový farský oznam

Dnes je 06.05.2021, meniny oslavuje , zajtra .
Srdečne Vás vítame na oficiálnych stránkach Rímsko-katolíckej Cirkvi, farnosti Krompachy, ktorá patrí do Rožňavskej diecézy. Pastoračnú starostlivosť vo farnosti zabezpečujú kňazi rožňavskej diecézy: Vsdp. Mgr. Jozef Palušák, vo funkcii kanonika - farára a Mgr. Martin Bunda vo funkcii kaplána.

Farnosť Krompachy je veľmi starobylá. Bola zriadená v roku 1397. Od svojho vzniku slúži na poli liturgickom, pastoračnom, katechetickom, charitatívnom, kultúrnom a výchovnovzdelávacom. Patrí do rožňavskej diecézy a spišského dekanátu so sídlom v Krompachoch. Matriky sa zachovali od roku 1638, dnes sú uložené v Štátnom archíve v Levoči. Do farnosti patrí mesto Krompachy a filiálka Slovinky. Kde je spolu po poslednom ščítani ľudu katolíkov obidvoch obradov 7.315. V Krompachoch 6. 386 z toho rímskokatolíkov 6.181 a gréckokatolíkov 205. Na Slovinkách je spolu katolíkov obidvoch obradov 929 z toho rímskokatolíkov 439 a gréckokatolíkov 490. Teda celkovo farnosť má 6.620 rímskokatolíkov. Farské spoločenstvo žije aktívnym a čulým životom, pôsobia tu dva spevokoly mládežnícky Johanides a dospelých Cantica Christiana.
Farský úrad v spolupráci s mestom Krompachy zriadil aj pobočku Diecéznej charity Rožnava – farskú charitu pomáhajúcu ľuďom zo sociálne slabších vrstiev, organizuje sa zber a výdaj šatstva. Tá v meste funguje dodnes ale jej pristory boli presunuté z Hlavnej ulice č.35 na Starú Mašu. Od svojich začiatkov až dodnes si získala veľkú priazeň, zvlášť za posledný rok, keď je pravidelne otvorená každý deň. V roku 2006 bola zriadená roznášková služba obedov pre starých a osamelých ľudí.

Farnosť úspešne reprezentujú žiaci a študenti miestnych škôl na biblickej olympiáde. Zúčastňujú sa jej od jej vzniku, roku 1996. Súťaž prebieha na úrovni triedneho kola, tí najúspešnejší pokračujú na kolo školské, dekanátne, diecézne a svoje snaženie ukončia na celoslovenskom kole, kde každoročne obsadzujú medailové miesta.
Farský úrad myslí aj na starých a chorých ľudí v meste, ktorých navštevuje pravidelne každý mesiac, a tiež pred Vianovami a Veľkou nocou. Pri farskom úrade pôsobí farská knižnica. Záujemcovia o knihy si ich môžu vyžiadať v sákristii. Vo farnosti pôsobí Ružencové bratstvo, Bratstvo Božského Srdca Ježišovho, Bratstvo sv. Škapuliara, Spolok Svätého Vojtecha, Pápežské Misijné diela, Spolok sv. Jozefa, Erko.
Ku farnosti Krompachy patrí filiálka Slovinky. Filiálne spoločenstvo sa začalo aktivizovať od 1. 10. 1999, odvtedy sa tam slávia pravidelne sv. omše v náhradných bohoslužobných priestoroch. V súčasnosti prebieha výstavba nového kostola, ktorý bude zasvätení sv. Cyrilovi a Metodovi.
1. septembra 2010 došlo k výmene farárov krompašskej farnosti, kde sa úradu z poverenia otca biskupa Mons. Vladimíra Fila ujal Vsdp. Mgr. Jozef Palušák, kanonik - farár.


TOPlist