Od 26. februára 2022 sa všetky bohoslužby slávia v režime 'základ'. Aktuálne informácie sú v časti Farské oznamy.
 • 22.05.2022 - pridaný nový farský oznam
 • Dnes je 29.05.2022, meniny oslavuje , zajtra .
  Srdečne Vás vítame na oficiálnych stránkach Rímskokatolíckej cirkvi Farnosti Krompachy.

  Farnosť tvorí mesto Krompachy (8689 obyvateľov k 31. 12. 2020) a filiálka – obec Slovinky (1877 obyvateľov k 31. 12. 2020). Pri poslednom sčítaní ľudu (r. 2011) mala farnosť 5.826 rímskokatolíkov (Krompachy 5.361 a Slovinky 465).

  Farnosť Krompachy je veľmi starobylá. Bola zriadená v roku 1397. Od svojho vzniku slúži na poli liturgickom, pastoračnom, katechetickom, kultúrnom a výchovno-vzdelávacom. Patrí do Rožňavskej diecézy a je sídlom Spišského dekanátu tejto diecézy. Matriky sa zachovali od roku 1638; dnes sú uložené v Štátnom archíve v Levoči.

  Farské spoločenstvo žije aktívnym životom; pri farnosti pôsobí spevokol dospelých Cantica Christiana.

  Farnosť úspešne reprezentujú žiaci a študenti miestnych škôl na biblickej olympiáde. Zúčastňujú sa jej od jej vzniku v roku 1996. Súťaž prebieha na úrovni triedneho kola a tí najúspešnejší pokračujú na kolo školské, dekanátne, diecézne a svoje snaženie ukončia na celoslovenskom kole, kde zvyčajne obsadzujú medailové miesta.

  Farnosť myslí aj na starých a chorých ľudí v meste, ktorých kňazi navštevujú pravidelne každý mesiac na prvý piatok; na požiadanie chodievajú zaopatrovať chorých do miestnej nemocnice.

  Vo farnosti pôsobí Ružencové bratstvo, Bratstvo Božského Srdca Ježišovho či Bratstvo sv. Škapuliara.

  Odpustovú slávnosť farnosť slávi každoročne 20. septembra (na výročie posviacky farského kostola) a 27. decembra (na sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu, patróna farského chrámu a celej farnosti).

  Do farnosti Krompachy patrí filiálka Slovinky. Filiálne spoločenstvo sa začalo aktivizovať od 1. októbra 1999 a zároveň v časti Nižné Slovinky sa začal budovať nový kostol zasvätený slovanským vierozvestom sv. Cyrilovi a Metodovi. Kostol po dokončení výstavby slávnostne konsekroval rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik dňa 13. augusta 2017.

  Odpustová slávnosť v Slovinkách sa každoročne slávi 5. júla (na sviatok sv. Cyrila a Metoda, patrónov kostola) a 13. augusta (na výročie posviacky chrámu).

  Pastoračnú starostlivosť vo farnosti v súčasnosti zabezpečujú kňazi Rožňavskej diecézy Mgr. Stanislav Kocúr, dekan – farár, a Mgr. Tomáš Mag, kaplán (obaja od 1. 7. 2021).


  TOPlist