Novoročná sv. omša obetovaná za mesto Krompachy a jeho obyvateľov s vinšmi ľudovej hudby so Spišských Vlách

  Vianočné koledy - DFS Jadlovček z Margecian, Krompachy, 29.12.2019

  Jasličkové pásmo, Krompachy 27.12.2019

  Odpustová slávnosť, sviatok sv. Jána apoštola a evanjelistu, Krompachy 27.12.2019

  Šprincove Krompachy - 16. ročník, súťaž v prednese poézie a prózy, Krompachy 3.12.2019

  Slávnosť posvätenia chrámu, hl. celebrant ICLic. Marek Tomaga, súdny vikár Cirkevného súdu Spišskej diecézy, Krompachy 22.9.2019

  Sviatok narodenia Panny Márie, akadémia Slovinky, 8.9.2019

  Privítanie nového pána kaplána Martina Bundu, Krompachy 4.7.2019

  Rozlúčková sv. omša s p. kaplánom Ondrejom Michalecom, Krompachy 30.6.2019

  Eucharistická procesia na slávnosť Božieho Tela, Krompachy 20.6.2019

  Prvé sväté prijímanie, Krompachy 26.5.2019

  Sv. omša za členov Hasičského zboru v Krompachoch, uctenie sv. Floriána - patróna hasičov, Krompachy 5.5.2019

  Veľký piatok - krížová cesta, Krompachy 19.4.2019

  Krížová cesta policajtov, hasičov a záchranárov, pod vedením Marcela Gábora, policajného dekana Košického dekanátu, Krompachy 29.3.2019

  Odpustová sv. omša, sviatok sv. Jána apoštola a evanjelistu, Krompachy 27.12.2018

  Posviacka krýpt po rekonštrukcii, Krompachy 2.11.2018

  Sviatosť birmovania, Krompachy 8.9.2018

  Iniciatíva "Milión detí sa modlí ruženec", Krompachy 18.10.2018

  Misijná nedeľa, tvorba um. drotára M. Jankoviča, 22.10.2018

  Odpustová slávnosť, posvätenie obrazu Rožňavskej Panny Márie, Krompachy 23.9.2018

  Odpustová slávnosť, prvé výročie posviacky kostola, posviacka kríža, Slovinky 12.8.2018

  Odpustová slávnost sv. Cyrila a Metoda, Slovinky 5.7.2018

  Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, Krompachy 31.5.2018

  Slávnostná sv. omša, spomienka na patróna hasičov sv. Floriána, posvätenie hasičskej techniky, Krompachy 6.5.2018

  Korunka k Božiemu milosrdenstvu, Nedeľa Božieho milosrdenstva, Krompachy 8.4.2018

  Adorácia pri Božom hrobe 2018

  Veľký piatok - krížová cesta, Krompachy 30.3.2018

  Zelený štvrtok, Krompachy 29.3.2018

  Krížová cesta policajtov, hasičov a záchranárov pod vedením Jozefa Palubu, vikára Ordinariátu OS a OZ SR pre rezort MV SR, 16.3.2018

  Krížová cesta s Hankou Servickou, Krompachy 11.3.2018

  Detská hraná Krížová cesta, Krompachy 9.3.2018

  Výstup ku krížu na Plejsoch v rámci Národného týždňa manželstva na Slovensku, 17.2.2018

  Jasličková pobožnosť, Krompachy 25.12.2017

  Šprincove Krompachy - 14. ročník, súťaž v prednese poézie a prózy, Krompachy 28.11.2017

  Zasvätenie Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, Rožňava 14.10.2017

  Odovzdanie a posvätenie daru rod. Vaščákovej pre kostol sv. Cyrila a sv. Metoda - organové varhany, Slovinky 8.10.2017

  Koncert Hanky Servickej, Krompachy 24.9.2017

  Slávnosť posvätenia chrámu, hl. celebrant páter Vladimír Peklanský SAC, delegát provinciála, rektor Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch, Krompachy 24.9.2017

  Koncert Štátnej filharmónie Košice, Krompachy 23.9.2017

  Privítanie sochy Fatimskej P. Márie, Krompachy 9.9.2017

  Posviacka nového kostola sv. Cyrila a sv. Metoda v Slovinkách, 13.8.2017

  Slávnostné privítanie nového pána kaplána v našej farnosti, novokňaza Ondreja Michaleca, Krompachy 2.7.2017

  Ďakovná sv. omša z príležitosti živ. jubilea 60. rokov duchovného otca J. Palušáka, Krompachy 25.6.2017

  Božie telo, Krompachy 15.6.2017

  Prvé sväté prijímanie, Krompachy 28.5.2017

  Diakonská a kňazská vysviacka, Rožňava 10.6.2017

  Boží hrob 2017, Slovinky, Krompachy

  Zelený štvrtok, Krompachy 13.4.2017

  Krížová cesta predstaviteľov mesta a zamestnancov mestského úradu s piesňami A. Servickej, Krompachy 2.4.2017

  Krížová cesta žiakov špeciálnej školy, Krompachy 26.3.2017

  Krížová cesta policajta, hasiča, záchranára pod vedením - páter Pavol Benedik OSA, strážca apoštolských posvätných vecí z Vatikánu, Krompachy 17.3.2017

  Stretnutie mládeže Spišského a Jasovsko – Turnianského dekanátu, Krompachy 11.2.2017

  Odpustová sv. omša, sviatok sv. Jána apoštola a evanjelistu, Krompachy 27.12.2016

  Zažínanie 4. sviece na adventnom venci, Krompachy 17.12.2016

  Zažínanie 3. sviece na adventnom venci, Krompachy 10.12.2016

  Príchod sv. Mikuláša, posvätenie a rozsvietenie vianočného stromčeka, Krompachy 5.12.2016

  Pobožnosť pri soche sv. Barbory, patrónky baníkov, Krompachy 4.12.2016

  Zažínanie 2. sviece na adventnom venci, Krompachy 3.12.2016

  Šprincove Krompachy - 13. ročník, súťaž v prednese poézie a prózy, Krompachy 29.11.2016

  Posvätenie a zažínanie prvého mestského adventného venca, Krompachy 26.11.2016

  Zatváranie svätej brány vo farnosti Krompachy, 13.11.2016

  Diecézna púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch, 19.10.2016

  Slávnosť posvätenia chrámu, hl. celebrant HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD., Teologický inštitút TF KU v Sp. Podhradí, Krompachy 25.9.2016

  Odpustová slávnost sv. Cyrila a Metoda, Slovinky 5.7.2016

  Privítanie nového p. kaplána, prijatie pútnikov Poľov - Levoča, Krompachy 1.7.2016

  Božie telo, Krompachy 29.5.2016

  Prvé sväté prijímanie, Krompachy 22.5.2016

  Nedeľa Božieho milosrdenstva, Krompachy 3.4.2016

  Veľkonočná nedeľa, sv. omša v novom kostole sv. Cyrila a Metoda Slovinky, 27.3.2016

  Adorácia pri Božom hrobe 2016

  Veľký piatok - krížová cesta rodín, Krompachy 25.3.2016

  Zelený štvrtok, Krompachy 24.3.2016

  Jubileum rodiny, Krompachy 27.12.2015

  Detská vianočná sv. omša, Krompachy 24.12.2015

  Pobožnosť pri soche sv. Barbory, patrónky baníkov, Krompachy 4.12.2015

  Lliterarna súťaž „Šprincové Krompachy“, Krompachy 1.12.2015

  Výročná sv. omša za zosnulého kňaza vdp. Milana Fečkeho, Krompachy 3.11.2015

  Rozlúčková sv. omša s pátrom Mariánom Hovancom, Krompachy 1.11.2015

  Slávnosť posvätenia chrámu, hl. celebrant fr. Irenej Fintor OP, Prior dominikánskeho konventu v Košiciach, Krompachy 20.9.2015

  Krížová cesta, 15.9.2015

  Púť ku kaplnke Škapuliarskej P. Márie, Krompachy - Šejby, 19.7.2015

  Prijatie pútnikov Poľov - Levoča, Krompachy 3.7.2015

  20 rokov kňazstva pátra Mariána Hovanca, Krompachy 28.6.2015

  Aktuálny stav výstavby kostola, Slovinky 9.6.2015

  Božie telo, Krompachy 7.6.2015

  Prvé sv. prijímanie, Krompachy 31.5.2015

  Biblická olympiáda - diecézne kolo, Rožňava 16.4.2015

  Nedeľa Božieho milosrdenstva, Krompachy 12.4.2015

  Zelený štvrtok, Krompachy 2.4.2015

  Sviatok sv. Jána apoštola a evanjelistu, patróna kostola a farnosti; odpustová sv. omša, posvätenie vína, Krompachy 27.12.2014

  Vystúpenie koledníkov Dobrej noviny, 26.12.2014

  Detská vianočná sv. omša, Krompachy 24.12.2014

  Adventný koncert Základnej umeleckej školy Krompachy, Krompachy 14.12.2014

  Poďakovanie za udelenie duchovného spojenia Katedrály Nanebovzatia P. Márie v Rožňave s Pápežskou Liberiánskou bazilikou v Ríme

  Pobožnost pri soche sv. Barbory, patrónky baníkov, Krompachy 4.12.2014

  100 r. od nar. M. Šprinca - XI. roč. literárnej sútaže pre žiakov a študentov „Šprincové Krompachy“, Krompachy 2.12.2014

  100 r. od nar. M. Šprinca - kladenie venca k pamätnej tabuli, návšteva pamätnej izby, slávnostná akadémia, Krompachy 1.12.2014

  100 r. od nar. M. Šprinca - slávnostná sv. omša za neb. M. Šprinca, koncert spevokolu Cantica Christiana, Krompachy 30.11.2014

  Pohreb Vdp. Milana Fečkeho, Krompachy 6.11.2014

  Privítanie nového p. kaplána Mariána Slavomíra Hovanca, 3.11.2014

  Spomíname na Vdp. M. Fečkeho; + 3.11.2014, v 60. roku svojho života a 37. roku kňazstva, pôsobil v Divíne, Brezničke, Smolníku, Hrhove, Rožňave

  Sv. omša sprevádzaná speváčkou Tatianu Rubinskou a Nikolajom Polubojarovom, absolventmi Ruskej hud. akadémie Čajkovského, 26.10.2014

  Odpustová slávnosť, Krompachy 21.9.2014

  Hudobno-poetický koncert "Kráľovná nebies", učinkujúci: J. Babjak, M. Dudík, I. Bázlik, V. Dobrík; Krompachy 20.9.2014

  Pobožnost a sv. omša pri kaplnke Škapuliarskej P. Márie, Krompachy - Šejby, 20.7.2014

  Prijatie pútnikov Poľov - Levoča, Krompachy 4-5.7.2014

  Rozlúčkvá sv. omša s kaplánom Jozefom Pirom, Krompachy 29.6.2014

  Požehnanie kaplnky sv. Huberta, patróna poľovníkov; Slovinky 26.6.2014

  Božie telo, Krompachy 22.6.2014

  Deň rodiny, Krompachy 25.5.2014

  Prvé. sv. prijímanie, Krompachy 25.5.2014

  Hodina Božieho milosrdestva, Krompachy 27.4.2014

  Veľkonočná nedeľa - sv. omša, procesia; Krompachy 20.4.2014

  Biela sobota - poklona, obrady, požehnanie jedál; Krompachy 19.4.2014

  Velký piatok - krížová cesta na kalváriu, obrady; Krompachy 18.4.2014

  Zelený štvrtok, Krompachy 17.4.2014

  Kvetná nedeľa, sv. omša, krížová cesta,Krompachy 13.4.2014

  Kňazské rekolekcie, Krompachy 26.3.2014

  Ekumenické modlitbové stretnutie v rím.-kat. farskom kostole sv. Jána apoštola a evanjelistu, Krompachy 9.3.2014

  Otvorenie Roka Sedembolestnej Panny Márie, Krompachy 9.2.2014

  Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu; posvätenie vína, Krompachy 27.12.2013

  Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka; požehnanie koledníkov Dobrej noviny, 26.12.2013

  Polnočná sv. omša,Krompachy 24.12.2013

  Detská vianočná sv. omša,Krompachy 24.12.2013

  Adventný koncert ZUŠ, Krompachy 15.12.2013

  Príchod sv. Mikuláša do Farského kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu, Krompachy 6.12.2013

  Pobožnosť pri soche sv. Barbory, patrónky baníkov, Krompachy 4.12.2013

  Prvá adventná nedela, Krompachy 1.12.2013

  Šprincove Krompachy - prednes poézie a prózy, Krompachy 28.11.2013

  Sviatosť birmovania, 28.9.2013 Krompachy

  Krížová cesta, Krompachy 15.9.2013

  Pobožnost - kaplnka Škapuliarskej Panny Márie, Krompachy - Šejby 18.8.2013

  Slávnosť Cyrila a Metoda, prijatie relikvií blahosl. J. Pavla II., pútnici na Levočskú horu z Polova, Krompachy 5.7.2013

  Preberanie relikvií blahosl. J.Pavla II. na arcibiskupskom úrade v Krakowe, 10.6.2013

  Procesia a oltáriky na slávnost Božieho Tela, Krompachy 2.6.2013

  Biblická olympiáda - diecézne kolo, Rožnava 19.4.2013

  Nedela Božieho Milosrdenstva, Krompachy 7.4.2013

  Krížová cesta matiek, Krompachy 10.3.2013

  Relikvie sv. Cyrila v Krompachoch - 13.8.2012

  Mladý misionár - Kto zabil Pána? Krompachy 30.3.2012

  Odpustova slávnost sv. Jána apoštola a evanjelistu 27.12.2012

  Sv. omša na Šejboch, Krompachy 22.7.2012

  Odpustová slávnost sv. Cyrila a Metóda, Slovinky 2012

  30. výr. kňazskej vysviacky duchovného otca Jozefa, Krompachy 12.6.2012

  30. výr. kňazskej vysviacky a oslava živ. jubilea 55. rokov duchovného otca Jozefa, Krompachy 2012

  Procesia a oltáriky na slávnost Božieho Tela, Krompachy 2012

  Prvé sväté prijímanie 2012

  Veľkonočná nedeľa, Krompachy - 9.4.2012

  Velkonocná vigília, Krompachy - 7.4.2012

  Obrady Velkého piatku, Krompachy - 6.4.2012

  Krížová cesta na kalváriu vo Velký piatok, Krompachy - 6.4.2012

  Zelený štvrtok, ustanovenie sviatosti Eucharistie a kňazstva, Krompachy - 5.4.2012

  Odpustová slávnost Sv. Jána apoštola spojená s požehnaním vína, Krompachy - 27.12.2011

  Oslava Sv. Štefana s prijatím novonarodeného do farského spoločenstva, Krompachy 26.12.2011

  Deň narodenia Pána, Krompachy 25.12.2011

  Sv. omša pre deti slávená na Štedrý den o 16.00, Krompachy - 24.12.2011

  Mikuláš so sprievodom medzi našími najmenšími a jeho prichod do kostola, Krompachy 6.12.2011

  Šprincové Krompachy, sútaž v prednese poézie a prózy, Krompachy - 29.11.2011

  Rekonštrukcia kaplánky po odchode kaplána - September 2011

  Krížová cesta na sviatok Povýšenia svätého kríža, Krompachy 15.9.2011

  Posvätenie novej kaplnky v nemocnici, Krompachy, september 2011

  Miništránsky futbalový turnaj v Margecanoch 28.8.2011

  Odpustová slávnost sv. Cyrila a Metoda 5.7.2011, Slovinky

  Sv. omša s udelením novoknazského požehnania Mgr. Pavlom Krokusom, Krompachy 29.6.2011

  Procesia a oltáriky na slávnost Božieho Tela, Krompachy 26.6.2011

  Odpustová slávnost Škapuliarskej Panny Márie na Šejboch, Krompachy 17.6.2011

  Farský kostol po vymalovaní 2011

  Generálna oprava kancelárie farského úradu 2011

  25. výročie smrti M. Šprinca, Krompachy 31.5.2011

  Nedela Božieho Milosrdenstva, Krompachy 1.5.2011

  Krížová cesta na Kalváriu - Velký piatok, Krompachy 22.4.2011

  Ekumenické stretnutie 6.3.2011

  Slávnost posvätenia farského chrámu, Krompachy - September 2010

  Uvedenie nášho pána farára do úradu, September 2010

  Prvé sv. prijímanie, 23. 5. 2010, Božie Telo 2010

  Oslava Milácika Pána, nášho patróna 27. 12. 2009

  Odpust 20.9.2009

  Požehnanie novej krompašskej Kalvárie a kríža pri SAD 13.- 14.9.2009

  Prvé sväté prijímanie, Krompachy 24.5.2009

  Misie 28.2.- 8.3.2009

  Odpustová slávnost 21.9. 2008

  Pút do Mariazellu a Melku 8.-9.8.2008

  Primicná sv. omša PaedDr. Mariána Felediho, Krompachy 22.6.2008

  Kňazská vysviacka Mariána Felediho, Krompachy 21.6.2008

  Slávnost udelovania sviatosti birmovania 1.6.2008

  Slávnost Najsv. Tela a Krvi Krista Pána 22.5.2008

  Prvé sväté prijímanie, 18.- 19.5.2008

  Pút do Polska, 18.-19.4.2008

  Biblická olympiáda, dekanátne kolo, 27.3.2008

  Sv. omša na Velkonočnú nedeľu, Slovinky 23.3.2008

  Sv. omša na Velkonocnú nedelu, Krompachy 23.3.2008

  Obrady Vigílie slávnosti Zmrtvychvstania, 22.3.2008

  Boží hrob v Krompachoch a na Slovinkách 22.3.2008

  Požehnanie ratolestí a pašie na Kvetnú nedeľu 16.3.2008

  Krížová cesta 5.pôstna nedeľa, 9.3.2008

  Ekumenický deň modlitieb v evanjelickom chráme, Krompachy 7.3.2008

  Diakonská vysviacka Mariána Felediho, Rožnava 27.12.2007

  Ministériá a kandidatúra Mariána Felediho

  Primičná sv. omša Mariána Tomašova, Krompachy 24.6.2007

  Kňazská vysviacka Mariána Tomašova, Rožňava 23.6.2007

  Diakonská vysviacka rodáka Mariána Tomašova, Rožňava 23.6.2006