Nemocničná Kaplnka

Nemocničná kaplnka Panny Márie Matky Jednoty:

9.15 - sv. omša každú nedeľu a sviatok

V nemocnici je návšteva chorých každú nedeľu a tiež kedykoľvek na požiadanie buď osobne alebo telefonicky na farskom úrade.