Najbližšia svätá omša v Rímskokatolickom farskom kostole sv. Jána, apoštola a evanjelistu, je zajtra o 08:00 (nemusí platiť pre sviatočné dni a výnimočné situácie).
 • 22.01.2023 - pridaný nový farský oznam
 • Dnes je 28.01.2023, meniny oslavuje , zajtra .
  Srdečne Vás vítame na oficiálnych stránkach Rímskokatolíckej cirkvi Farnosti Krompachy.

  Farnosť tvorí mesto Krompachy (8739 obyvateľov k 31. 12. 2021) a filiálka – obec Slovinky (1794 obyvateľov k 31. 12. 2021). Pri aktuálnom sčítaní ľudu (k 31. 12. 2021) mala farnosť 5224 rímskokatolíkov (Krompachy 4710 a Slovinky 514).

  Farnosť Krompachy je veľmi starobylá. Bola zriadená v roku 1397. Od svojho vzniku slúži na poli liturgickom, pastoračnom, katechetickom a výchovno-vzdelávacom. Patrí do Rožňavskej diecézy a je sídlom Spišského dekanátu tejto diecézy. Matriky sa zachovali od roku 1638; dnes sú uložené v Štátnom archíve v Levoči.

  Pôvodný rímskokatolícky kostol bol v Krompachoch vybudovaný už v roku 1424. Súčasný chrám, zasvätený sv. Jánovi, apoštolovi a evanjelistovi, bol postavený v roku 1774 na mieste starého. Farská budova bola dokončená v roku 1780. Kostol vymaľoval Július Adam, vitrážne okná vytvoril Walfes Gida. Hlavný oltár, bočné oltáre a kazateľnicu vyrezal v roku 1912 Jozef Rifesser z Tirolska. Autorom štrnástich zastavení krížovej cesty z roku 1930 bol Jozef Neškudla. Drevené rokokové lavice pochádzajú z druhej polovice 18. storočia. Organ zostavil v roku 1915 Otto Rieger. Rozsiahla rekonštrukcia kostola prebehla v rokoch 1997 až 2002. Súsošie sv. Cyrila a Metoda ako i Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie pred kostolom boli inštalované v roku 2000. V roku 2004 bola otvorená v objekte kostola pamätná izba kňaza a básnika katolíckej moderny Mikuláša Šprinca a iných významných krompašských rodákov.

  Farské spoločenstvo žije aktívnym životom; pri farnosti pôsobí spevokol dospelých Cantica Christiana.

  Farnosť úspešne reprezentujú žiaci a študenti miestnych škôl na biblickej olympiáde. Zúčastňujú sa jej od jej vzniku v roku 1996. Súťaž prebieha na úrovni triedneho kola a tí najúspešnejší pokračujú na kolo školské, dekanátne, diecézne a svoje snaženie ukončia na celoslovenskom kole, kde zvyčajne obsadzujú medailové miesta.

  Farnosť myslí aj na starých a chorých ľudí v meste, ktorých kňazi navštevujú pravidelne každý mesiac na prvý piatok; na požiadanie chodievajú zaopatrovať chorých do miestnej nemocnice.

  Od septembra 2022 farnosť plánuje obnoviť slávenie svätých omší (v sobotu s platnosťou na nedeľu) v nemocničnej Kaplnke Panny Márie Matky Jednoty, ktoré prerušila pandémia COVID-19.

  Vo farnosti pôsobí Ružencové bratstvo, Bratstvo Božského Srdca Ježišovho, Spoločenstvo modlitby matiek, Spoločenstvo modlitieb Deväť mesiacov za život či Bratstvo sv. Škapuliara.

  Odpustovú slávnosť farnosť slávi každoročne 20. septembra (na výročie posviacky farského kostola) a 27. decembra (na sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu, patróna farského chrámu a celej farnosti). Na odpustovú slávnosť sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sa zachováva stará tradícia požehnávania vína.

  Do farnosti Krompachy patrí filiálka Slovinky. Filiálne spoločenstvo sa začalo aktivizovať od 1. októbra 1999 a zároveň v časti Nižné Slovinky sa začal budovať nový kostol zasvätený slovanským vierozvestom sv. Cyrilovi a Metodovi. Kostol po dokončení výstavby slávnostne konsekroval rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik dňa 13. augusta 2017; odvtedy sa v ňom slávia sväté omše spravidla dvakrát do týždňa (piatky a nedele) a v prikázané sviatky.

  Odpustová slávnosť v Slovinkách sa každoročne slávi 5. júla (na sviatok sv. Cyrila a Metoda, patrónov kostola) a 13. augusta (na výročie posviacky chrámu).

  V krompašskej časti Šejby sa nachádza pútnická kaplnka zasvätená Preblahoslavenej Panne Márii Karmelskej (Škapuliarskej), pri ktorej každoročne býva odpustová slávnosť pred alebo po 16. júli, kedy si Cirkev uctieva Božiu Matku pod týmto titulom.

  Pastoračnú starostlivosť vo farnosti Krompachy v súčasnosti zabezpečujú kňazi Rožňavskej diecézy Mgr. Stanislav Kocúr, farár (od 1. 7. 2021), a Mgr. Matúš Boháčik, kaplán (od 15. 7. 2022).


  TOPlist