Bohoslužby

Farský kostol sv. Jána, apoštola a evanjelistu, v Krompachoch:
V nedeľu a prikázaný sviatok (ak je deň pracovného voľna):
8:00, 10:30, 18:00 - sv. omše
17:30-18:00 - eucharistická adorácia s požehnaním (na prvú nedeľu v mesiaci spievané vešpery)

Všedné dni:
7:00, 18:00 - sv. omše

Vo sviatok (ak je pracovný deň):
7:00, 18:00 - sv. omše

Nemocničná kaplnka Panny Márie, Matky jednoty:
16:00 - sv. omša s platnosťou na nedeľu

Kostol sv. Cyrila a Metoda na Slovinkách:
9:15 - sv. omša v nedeľu
16:00 - sv. omša v piatok (v prípade sviatkov aj v iné dni týždňa)

Príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia je polhodinu pred každou sv. omšou okrem nedele (v prvý piatok mesiaca trištvrte hodiny pred večernou sv. omšou).

Sviatostné zaopatrenie chorých doma prebieha každý prvý piatok v mesiaci; v nemocnici kedykoľvek na požiadanie (podľa pandemickej situácie).
Predsviatostná príprava (na krst, prvé sv. prijímanie a birmovanie) prebieha po dohode s farským úradom.

Tu uvedené údaje sa môžu zmeniť; aktuálne informácie sú vo farských oznamoch.