Kontakty

Farár:Mgr. Stanislav Kocúr

Kaplán:Mgr. Matúš Boháčik

Adresa farského úradu:RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ KROMPACHY
Mikuláša Šprinca 105/2
053 42 Krompachy
IČO: 31972934
DIČ: 2021338539

E-mail farnosti:krompachy@burv.sk

Tel. kontakt:+421-53-4472506

Číslo účtu:SK90 0900 0000 0001 0137 9582
Banka:Slovenská sporiteľňa, a.s.

Katechéti:Mgr. Matúš Boháčik (Súkromná spojená škola Eduram, Krompachy)
Mgr. Zuzana Jánošová (ZŠ a MŠ SNP, Krompachy)
Mgr. Katarína Mášová (ZŠ Zemanská a Gymnázium Lorencova, Krompachy)
Mgr. Silvia Mazúrová (ZŠ a MŠ Maurerova a Špeciálna ZŠ, Krompachy)
Mgr. Monika Petrušová (ZŠ a MŠ SNP, Krompachy)
Mgr. Anna Rybárová (ZŠ Slovinky)
Mgr. Martina Záhradníková (Špeciálna ZŠ, Krompachy)

Kostolníci (Krompachy):Zuzana Oravetzová
František Oravetz

Kostolníci (Slovinky):Marta Nemčíková
Peter Novotný

Kantori:Ján Lörinc
Štefan Laheta

Spevokol:Cantica Christiana
vedie Ján Lörinc