Odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metóda, rozlúčka p. farára Jozefa Palušáka s veriacimi zo Sloviniek, 5.7.2021
  Rozlúčková sv. omša s pánom farárom Jozefom Palušákom, Krompachy 4.7.2021
  Privítanie nového pána kaplána Tomáša Maga, Krompachy 1.7.2021
  Rozlúčková sv. omša s p. kaplánom Martinom Bundom, Krompachy 29.6.20219
  Prvé sväté prijímanie, Krompachy 27.6.2021
  Slávnosť Božieho Tela, Krompachy 3.6.2021
  Sv. omša spojená s požehnaním a vyslaním koledníkov Dobrej noviny otcom biskupom, December 2020
  Odpustová slávnosť, odovzdanie relikvií bl. Z. Schelingovej sestrami Sv. kríža zo Sp. Podhradia, Krompachy 20.9.2020
  Boží hrob 2020
  Novoročná sv. omša obetovaná za mesto Krompachy a jeho obyvateľov s vinšmi ľudovej hudby so Spišských Vlách
  Vianočné koledy - DFS Jadlovček z Margecian, Krompachy, 29.12.2019
  Jasličkové pásmo, Krompachy 27.12.2019
  Odpustová slávnosť, sviatok sv. Jána apoštola a evanjelistu, Krompachy 27.12.2019
  Šprincove Krompachy - 16. ročník, súťaž v prednese poézie a prózy, Krompachy 3.12.2019
  Slávnosť posvätenia chrámu, hl. celebrant ICLic. Marek Tomaga, súdny vikár Cirkevného súdu Spišskej diecézy, Krompachy 22.9.2019
  Sviatok narodenia Panny Márie, akadémia Slovinky, 8.9.2019
  Privítanie nového pána kaplána Martina Bundu, Krompachy 4.7.2019
  Rozlúčková sv. omša s p. kaplánom Ondrejom Michalecom, Krompachy 30.6.2019
  Eucharistická procesia na slávnosť Božieho Tela, Krompachy 20.6.2019
  Prvé sväté prijímanie, Krompachy 26.5.2019
  Sv. omša za členov Hasičského zboru v Krompachoch, uctenie sv. Floriána - patróna hasičov, Krompachy 5.5.2019
  Veľký piatok - krížová cesta, Krompachy 19.4.2019
  Krížová cesta policajtov, hasičov a záchranárov, pod vedením Marcela Gábora, policajného dekana Košického dekanátu, Krompachy 29.3.2019
  Odpustová sv. omša, sviatok sv. Jána apoštola a evanjelistu, Krompachy 27.12.2018
  Posviacka krýpt po rekonštrukcii, Krompachy 2.11.2018
  Sviatosť birmovania, Krompachy 8.9.2018
  Iniciatíva "Milión detí sa modlí ruženec", Krompachy 18.10.2018
  Misijná nedeľa, tvorba um. drotára M. Jankoviča, 22.10.2018
  Odpustová slávnosť, posvätenie obrazu Rožňavskej Panny Márie, Krompachy 23.9.2018
  Odpustová slávnosť, prvé výročie posviacky kostola, posviacka kríža, Slovinky 12.8.2018
  Odpustová slávnost sv. Cyrila a Metoda, Slovinky 5.7.2018
  Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, Krompachy 31.5.2018
  Slávnostná sv. omša, spomienka na patróna hasičov sv. Floriána, posvätenie hasičskej techniky, Krompachy 6.5.2018
  Korunka k Božiemu milosrdenstvu, Nedeľa Božieho milosrdenstva, Krompachy 8.4.2018
  Adorácia pri Božom hrobe 2018
  Veľký piatok - krížová cesta, Krompachy 30.3.2018
  Zelený štvrtok, Krompachy 29.3.2018
  Krížová cesta policajtov, hasičov a záchranárov pod vedením Jozefa Palubu, vikára Ordinariátu OS a OZ SR pre rezort MV SR, 16.3.2018
  Krížová cesta s Hankou Servickou, Krompachy 11.3.2018
  Detská hraná Krížová cesta, Krompachy 9.3.2018
  Výstup ku krížu na Plejsoch v rámci Národného týždňa manželstva na Slovensku, 17.2.2018
  Jasličková pobožnosť, Krompachy 25.12.2017
  Šprincove Krompachy - 14. ročník, súťaž v prednese poézie a prózy, Krompachy 28.11.2017
  Zasvätenie Rožňavskej diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, Rožňava 14.10.2017
  Odovzdanie a posvätenie daru rod. Vaščákovej pre kostol sv. Cyrila a sv. Metoda - organové varhany, Slovinky 8.10.2017
  Koncert Hanky Servickej, Krompachy 24.9.2017
  Slávnosť posvätenia chrámu, hl. celebrant páter Vladimír Peklanský SAC, delegát provinciála, rektor Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch, Krompachy 24.9.2017
  Koncert Štátnej filharmónie Košice, Krompachy 23.9.2017
  Privítanie sochy Fatimskej P. Márie, Krompachy 9.9.2017
  Posviacka nového kostola sv. Cyrila a sv. Metoda v Slovinkách, 13.8.2017
  Slávnostné privítanie nového pána kaplána v našej farnosti, novokňaza Ondreja Michaleca, Krompachy 2.7.2017
  Ďakovná sv. omša z príležitosti živ. jubilea 60. rokov duchovného otca J. Palušáka, Krompachy 25.6.2017
  Božie telo, Krompachy 15.6.2017
  Prvé sväté prijímanie, Krompachy 28.5.2017
  Diakonská a kňazská vysviacka, Rožňava 10.6.2017
  Boží hrob 2017, Slovinky, Krompachy
  Zelený štvrtok, Krompachy 13.4.2017
  Krížová cesta predstaviteľov mesta a zamestnancov mestského úradu s piesňami A. Servickej, Krompachy 2.4.2017
  Krížová cesta žiakov špeciálnej školy, Krompachy 26.3.2017
  Krížová cesta policajta, hasiča, záchranára pod vedením - páter Pavol Benedik OSA, strážca apoštolských posvätných vecí z Vatikánu, Krompachy 17.3.2017
  Stretnutie mládeže Spišského a Jasovsko – Turnianského dekanátu, Krompachy 11.2.2017
  Odpustová sv. omša, sviatok sv. Jána apoštola a evanjelistu, Krompachy 27.12.2016
  Zažínanie 4. sviece na adventnom venci, Krompachy 17.12.2016
  Zažínanie 3. sviece na adventnom venci, Krompachy 10.12.2016
  Príchod sv. Mikuláša, posvätenie a rozsvietenie vianočného stromčeka, Krompachy 5.12.2016
  Pobožnosť pri soche sv. Barbory, patrónky baníkov, Krompachy 4.12.2016
  Zažínanie 2. sviece na adventnom venci, Krompachy 3.12.2016
  Šprincove Krompachy - 13. ročník, súťaž v prednese poézie a prózy, Krompachy 29.11.2016
  Posvätenie a zažínanie prvého mestského adventného venca, Krompachy 26.11.2016
  Zatváranie svätej brány vo farnosti Krompachy, 13.11.2016
  Diecézna púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch, 19.10.2016
  Slávnosť posvätenia chrámu, hl. celebrant HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD., Teologický inštitút TF KU v Sp. Podhradí, Krompachy 25.9.2016
  Odpustová slávnost sv. Cyrila a Metoda, Slovinky 5.7.2016
  Privítanie nového p. kaplána, prijatie pútnikov Poľov - Levoča, Krompachy 1.7.2016
  Božie telo, Krompachy 29.5.2016
  Prvé sväté prijímanie, Krompachy 22.5.2016
  Nedeľa Božieho milosrdenstva, Krompachy 3.4.2016
  Veľkonočná nedeľa, sv. omša v novom kostole sv. Cyrila a Metoda Slovinky, 27.3.2016
  Adorácia pri Božom hrobe 2016
  Veľký piatok - krížová cesta rodín, Krompachy 25.3.2016
  Zelený štvrtok, Krompachy 24.3.2016
  Jubileum rodiny, Krompachy 27.12.2015
  Detská vianočná sv. omša, Krompachy 24.12.2015
  Pobožnosť pri soche sv. Barbory, patrónky baníkov, Krompachy 4.12.2015
  Lliterarna súťaž „Šprincové Krompachy“, Krompachy 1.12.2015
  Výročná sv. omša za zosnulého kňaza vdp. Milana Fečkeho, Krompachy 3.11.2015
  Rozlúčková sv. omša s pátrom Mariánom Hovancom, Krompachy 1.11.2015
  Slávnosť posvätenia chrámu, hl. celebrant fr. Irenej Fintor OP, Prior dominikánskeho konventu v Košiciach, Krompachy 20.9.2015
  Krížová cesta, 15.9.2015
  Púť ku kaplnke Škapuliarskej P. Márie, Krompachy - Šejby, 19.7.2015
  Prijatie pútnikov Poľov - Levoča, Krompachy 3.7.2015
  20 rokov kňazstva pátra Mariána Hovanca, Krompachy 28.6.2015
  Aktuálny stav výstavby kostola, Slovinky 9.6.2015
  Božie telo, Krompachy 7.6.2015
  Prvé sv. prijímanie, Krompachy 31.5.2015
  Biblická olympiáda - diecézne kolo, Rožňava 16.4.2015
  Nedeľa Božieho milosrdenstva, Krompachy 12.4.2015
  Zelený štvrtok, Krompachy 2.4.2015
  Sviatok sv. Jána apoštola a evanjelistu, patróna kostola a farnosti; odpustová sv. omša, posvätenie vína, Krompachy 27.12.2014
  Vystúpenie koledníkov Dobrej noviny, 26.12.2014
  Detská vianočná sv. omša, Krompachy 24.12.2014
  Adventný koncert Základnej umeleckej školy Krompachy, Krompachy 14.12.2014
  Poďakovanie za udelenie duchovného spojenia Katedrály Nanebovzatia P. Márie v Rožňave s Pápežskou Liberiánskou bazilikou v Ríme
  Pobožnost pri soche sv. Barbory, patrónky baníkov, Krompachy 4.12.2014
  100 r. od nar. M. Šprinca - XI. roč. literárnej sútaže pre žiakov a študentov „Šprincové Krompachy“, Krompachy 2.12.2014
  100 r. od nar. M. Šprinca - kladenie venca k pamätnej tabuli, návšteva pamätnej izby, slávnostná akadémia, Krompachy 1.12.2014
  100 r. od nar. M. Šprinca - slávnostná sv. omša za neb. M. Šprinca, koncert spevokolu Cantica Christiana, Krompachy 30.11.2014
  Pohreb Vdp. Milana Fečkeho, Krompachy 6.11.2014
  Privítanie nového p. kaplána Mariána Slavomíra Hovanca, 3.11.2014
  Spomíname na Vdp. M. Fečkeho; + 3.11.2014, v 60. roku svojho života a 37. roku kňazstva, pôsobil v Divíne, Brezničke, Smolníku, Hrhove, Rožňave
  Sv. omša sprevádzaná speváčkou Tatianu Rubinskou a Nikolajom Polubojarovom, absolventmi Ruskej hud. akadémie Čajkovského, 26.10.2014
  Odpustová slávnosť, Krompachy 21.9.2014
  Hudobno-poetický koncert "Kráľovná nebies", učinkujúci: J. Babjak, M. Dudík, I. Bázlik, V. Dobrík; Krompachy 20.9.2014
  Pobožnost a sv. omša pri kaplnke Škapuliarskej P. Márie, Krompachy - Šejby, 20.7.2014
  Prijatie pútnikov Poľov - Levoča, Krompachy 4-5.7.2014
  Rozlúčkvá sv. omša s kaplánom Jozefom Pirom, Krompachy 29.6.2014
  Požehnanie kaplnky sv. Huberta, patróna poľovníkov; Slovinky 26.6.2014
  Božie telo, Krompachy 22.6.2014
  Deň rodiny, Krompachy 25.5.2014
  Prvé. sv. prijímanie, Krompachy 25.5.2014
  Hodina Božieho milosrdestva, Krompachy 27.4.2014
  Veľkonočná nedeľa - sv. omša, procesia; Krompachy 20.4.2014
  Biela sobota - poklona, obrady, požehnanie jedál; Krompachy 19.4.2014
  Velký piatok - krížová cesta na kalváriu, obrady; Krompachy 18.4.2014
  Zelený štvrtok, Krompachy 17.4.2014
  Kvetná nedeľa, sv. omša, krížová cesta,Krompachy 13.4.2014
  Kňazské rekolekcie, Krompachy 26.3.2014
  Ekumenické modlitbové stretnutie v rím.-kat. farskom kostole sv. Jána apoštola a evanjelistu, Krompachy 9.3.2014
  Otvorenie Roka Sedembolestnej Panny Márie, Krompachy 9.2.2014
  Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu; posvätenie vína, Krompachy 27.12.2013
  Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka; požehnanie koledníkov Dobrej noviny, 26.12.2013
  Polnočná sv. omša,Krompachy 24.12.2013
  Detská vianočná sv. omša,Krompachy 24.12.2013
  Adventný koncert ZUŠ, Krompachy 15.12.2013
  Príchod sv. Mikuláša do Farského kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu, Krompachy 6.12.2013
  Pobožnosť pri soche sv. Barbory, patrónky baníkov, Krompachy 4.12.2013
  Prvá adventná nedela, Krompachy 1.12.2013
  Šprincove Krompachy - prednes poézie a prózy, Krompachy 28.11.2013
  Sviatosť birmovania, 28.9.2013 Krompachy
  Krížová cesta, Krompachy 15.9.2013
  Pobožnost - kaplnka Škapuliarskej Panny Márie, Krompachy - Šejby 18.8.2013
  Slávnosť Cyrila a Metoda, prijatie relikvií blahosl. J. Pavla II., pútnici na Levočskú horu z Polova, Krompachy 5.7.2013
  Preberanie relikvií blahosl. J.Pavla II. na arcibiskupskom úrade v Krakowe, 10.6.2013
  Procesia a oltáriky na slávnost Božieho Tela, Krompachy 2.6.2013
  Biblická olympiáda - diecézne kolo, Rožnava 19.4.2013
  Nedela Božieho Milosrdenstva, Krompachy 7.4.2013
  Krížová cesta matiek, Krompachy 10.3.2013
  Relikvie sv. Cyrila v Krompachoch - 13.8.2012
  Mladý misionár - Kto zabil Pána? Krompachy 30.3.2012
  Odpustova slávnost sv. Jána apoštola a evanjelistu 27.12.2012
  Sv. omša na Šejboch, Krompachy 22.7.2012
  Odpustová slávnost sv. Cyrila a Metóda, Slovinky 2012
  30. výr. kňazskej vysviacky duchovného otca Jozefa, Krompachy 12.6.2012
  30. výr. kňazskej vysviacky a oslava živ. jubilea 55. rokov duchovného otca Jozefa, Krompachy 2012
  Procesia a oltáriky na slávnost Božieho Tela, Krompachy 2012
  Prvé sväté prijímanie 2012
  Veľkonočná nedeľa, Krompachy - 9.4.2012
  Velkonocná vigília, Krompachy - 7.4.2012
  Obrady Velkého piatku, Krompachy - 6.4.2012
  Krížová cesta na kalváriu vo Velký piatok, Krompachy - 6.4.2012
  Zelený štvrtok, ustanovenie sviatosti Eucharistie a kňazstva, Krompachy - 5.4.2012
  Odpustová slávnost Sv. Jána apoštola spojená s požehnaním vína, Krompachy - 27.12.2011
  Oslava Sv. Štefana s prijatím novonarodeného do farského spoločenstva, Krompachy 26.12.2011
  Deň narodenia Pána, Krompachy 25.12.2011
  Sv. omša pre deti slávená na Štedrý den o 16.00, Krompachy - 24.12.2011
  Mikuláš so sprievodom medzi našími najmenšími a jeho prichod do kostola, Krompachy 6.12.2011
  Šprincové Krompachy, sútaž v prednese poézie a prózy, Krompachy - 29.11.2011
  Rekonštrukcia kaplánky po odchode kaplána - September 2011
  Krížová cesta na sviatok Povýšenia svätého kríža, Krompachy 15.9.2011
  Posvätenie novej kaplnky v nemocnici, Krompachy, september 2011
  Miništránsky futbalový turnaj v Margecanoch 28.8.2011
  Odpustová slávnost sv. Cyrila a Metoda 5.7.2011, Slovinky
  Sv. omša s udelením novoknazského požehnania Mgr. Pavlom Krokusom, Krompachy 29.6.2011
  Procesia a oltáriky na slávnost Božieho Tela, Krompachy 26.6.2011
  Odpustová slávnost Škapuliarskej Panny Márie na Šejboch, Krompachy 17.6.2011
  Farský kostol po vymalovaní 2011
  Generálna oprava kancelárie farského úradu 2011
  25. výročie smrti M. Šprinca, Krompachy 31.5.2011
  Nedela Božieho Milosrdenstva, Krompachy 1.5.2011
  Krížová cesta na Kalváriu - Velký piatok, Krompachy 22.4.2011
  Ekumenické stretnutie 6.3.2011
  Slávnost posvätenia farského chrámu, Krompachy - September 2010
  Uvedenie nášho pána farára do úradu, September 2010
  Prvé sv. prijímanie, 23. 5. 2010, Božie Telo 2010
  Oslava Milácika Pána, nášho patróna 27. 12. 2009
  Odpust 20.9.2009
  Požehnanie novej krompašskej Kalvárie a kríža pri SAD 13.- 14.9.2009
  Prvé sväté prijímanie, Krompachy 24.5.2009
  Misie 28.2.- 8.3.2009
  Odpustová slávnost 21.9. 2008
  Pút do Mariazellu a Melku 8.-9.8.2008
  Primicná sv. omša PaedDr. Mariána Felediho, Krompachy 22.6.2008
  Kňazská vysviacka Mariána Felediho, Krompachy 21.6.2008
  Slávnost udelovania sviatosti birmovania 1.6.2008
  Slávnost Najsv. Tela a Krvi Krista Pána 22.5.2008
  Prvé sväté prijímanie, 18.- 19.5.2008
  Pút do Polska, 18.-19.4.2008
  Biblická olympiáda, dekanátne kolo, 27.3.2008
  Sv. omša na Velkonočnú nedeľu, Slovinky 23.3.2008
  Sv. omša na Velkonocnú nedelu, Krompachy 23.3.2008
  Obrady Vigílie slávnosti Zmrtvychvstania, 22.3.2008
  Boží hrob v Krompachoch a na Slovinkách 22.3.2008
  Požehnanie ratolestí a pašie na Kvetnú nedeľu 16.3.2008
  Krížová cesta 5.pôstna nedeľa, 9.3.2008
  Ekumenický deň modlitieb v evanjelickom chráme, Krompachy 7.3.2008
  Diakonská vysviacka Mariána Felediho, Rožnava 27.12.2007
  Ministériá a kandidatúra Mariána Felediho
  Primičná sv. omša Mariána Tomašova, Krompachy 24.6.2007
  Kňazská vysviacka Mariána Tomašova, Rožňava 23.6.2007
  Diakonská vysviacka rodáka Mariána Tomašova, Rožňava 23.6.2006